diumenge, 31 d’octubre de 2010

L'escola d'Akaki Mengist iels seus alumnes especials


Tenim informació sobre l'escola que nosaltres crèiem que era solament per a nens discapacitats i que resulta que no, és una escola de primària amb 1.250 nens, la més antiga de tot Akaki (60 anys) i l'única que acull a discapacitats en tota la zona, estant aquests en una zona apart. Són uns 30.
Aquests discapacitats estan ficats tots en una espècie de calaix de sastre on s'ajunten minusvàlids físics, físics i psíquics, sords, nens amb problemes de visió i nens amb problemes de mobilitat.
Les edats estan també barrejades, convivint a les aules nens de 7 anys amb adults de fins a 28 anys.
Ens estem imaginant ja com serà aquest lloc...
Basant-nos en el que sabem fins ara i mancant conèixer personalment el lloc en el nostre proper viatge, anem a establir una primera línia d'actuació.
Aquesta consistirà a portar als especialistes mèdics als nens que puguin ser recuperables o parcialment recuperables. Els sords amb audiòfons, els nens amb problemes de visió tal vegada amb unes ulleres o amb una operació.
Hi ha nens que precisen crosses per desplaçar-se, si les tenen potser podran sortir d'aquestes aules i anar a escola "normalitzada".
En fi, difícil panorama tenim per davant, tot un repte.
Foto: alguns dels alumnes sords