divendres, 13 de juliol de 2012

Des de l'Akaki Mengist


De Laura i Cristina:
La formació a Akaki Mengist ha començat, els professors són 4, dos estan a l'aula de nens sords i altres dos amb aquells que tenen dèficit intel·lectual. Un dels directors estava interessat en la formació i ve quan té una estona. Bruk està acompanyant-nos tot el temps i recolza en la traducció a l'amàric quan algun concepte en anglès és més complicat o pot portar a confusió.
De moment hem començat amb algunes pinzellades en motricitat fina i estimulació cognitiva, anem intercalant la pràctica amb teoria senzilla. El primer dia la pràctica es va dur a terme, d'una banda, manipulant i creant material, i per un altre, amb representació (rol-playing) de situacions de treballs amb persones discapacitades. Ahir, encara que estan en les seves vacances, van venir alguns alumnes d'ambdues classes i vam poder aprofitar per conèixer el nivell real dels diferents nois i així els professors varen poder posar en pràctica els aprenentatges ajustant-nos més a la població real. Els quatre estan sent molt participatius, van entenent els conceptes i fins i tot proposen noves activitats o objectius que se'ls van ocorrent per a un mateix concepte o un mateix material. Avui continuarem amb la visita d'altres nois i més formació.