divendres, 30 de març de 2012

En marxa la Messi 2 a l'escola pública Akaki Megist

L'escola Akaki Mengist a Akaki (Etiòpia) és l'única escola pública d'Akaki que accepta alumnes amb discapacitats motores, intel·lectuals o sensorials.
En aquest curs els alumnes són 47.
D'ells 9 alumnes amb discapacitat auditiva assisteixen a les classes regulars.
La resta, 33, estan en dues aules. Hi ha discapacitats intel·lectuals i físics (i psíquics i físics alhora) .
També està previst que entrin cecs i alumnes de baixa visió en un futur proper.
Aquests nens i nois necessiten de tot. Hem pensat a muntar una ludoteca perquè s'estimulin mitjançant el joc. També anem a comprar-los una tele , un DVD i un CD per a música.
Per descomptat això ho comprarem allí. Aquí hem comprat i està llest per sortir amb el nostre voluntari que viatja en els propers dies el següent:

Diversos puzles de fusta
Diverses pilotes de diferents grandàries i textures
Diverses nines grans
Diverses nines petites amb 6 vestits per vestir-les
Animals amb so
Dominós
Globus
Plastilines
Pilotes de massatge
Cordes per saltar
Plats xinesos amb varetes de fusta
2 granotes menja fitxes
Cèrcols malabars
Figures ensartables
Cosidors animals
Petjades de mans i de peus per a jocs de circuits de psicomotricitat
Formes ensartables
Jocs magnètics
Cosidors d'animals en plàstic rígid
Fletxes de cautxú corbes set de colors assortits (per a circuits en el sòl)
Cèrcols de pinchos tous per a fisioteràpia
Fletxes de cautxú rectes para solc set de colors assortits

Quan el nostre voluntari faci una valoració "in situ" anirem portant més coses. També valorarà la possibilitat de construir-los un bany.
Tenim ja diverses professionals voluntàries disposades a anar .

Així que: !En marxa la Messi 2!


Per cert si algun futbolista vol subvencionar-la, li canviem el nom sense problema...

Foto: part del comprat per a la Messi 2.